COVID-19

Op deze pagina houden wij de meest recente informatie bij over het coronavirus. Bovendien kunt u hier de informatie vinden over wat de fysiotherapeut kan doen tijdens de revalidatie nadat u het coronavirus heeft gehad.

Op de pagina ‘Huidige maatregelen’ kunt u de huidige maatregelen lezen die in de praktijk van toepassing zijn. Ook kunt u lezen waar u rekening mee dient te houden bij het aanmelden, afmelden en/of het nakomen van een afspraak bij Fysiotherapie Houtwal.

Wij houden continu de maatregelen aan die het RIVM en de landelijke beroepsgroep voor de fysiotherapie adviseren. Ons beleid zal ten aller tijde kunnen veranderen wanneer de adviezen/informatie vanuit deze instanties anders worden dan ze nu zijn.

Deze tijd vraagt om extra alertheid van ieder individu. Let hierom een beetje extra op de mensen om u heen. Grijp in wanneer nodig, en help wanneer het mogelijk is. Echter blijft uw eigen gezondheid het belangrijkste, verzorg deze dus goed!

Team Houtwal

Ontwerp & realisatie: Refreshed

Foto's door: Studio Monde