Medisch Fitness

Medische Fitness en leefstijl programma’s

Meerdere bezoekers van Fysiotherapie Houtwal trainen in groepsverband onder begeleiding van een therapeut. Die trainingen zijn erop gericht om een betere conditie te verkrijgen of om sterker te worden. Soms stapt een deelnemer in een later stadium over naar een sportvereniging of wedstrijdsport. Voor trainen in groepsverband maken wij in overleg met u een trainingsprogramma dat is afgestemd op de mogelijkheden en doelstellingen die u heeft. Zo houdt u samen met de therapeut rekening met eventuele klachten.

 

 

Beweegprogramma’s

Ook bieden wij beweegprogramma’s aan voor mensen met overgewicht, artrose en revalidatie bij oncologie ( zie kop therapie/ oncologie) . De programma’s worden afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de deelnemer. Het programma voor overgewicht wordt, behalve door een fysiotherapeut, begeleid door diëtiste Willy Angenent. Voor meer informatie en vragen kunt u bellen met de praktijk .

Ontwerp & realisatie: Refreshed

Foto's door: Studio Monde