Premies zorgverzekeringen 2020

Zorgverzekeringen in beeld voor 2020.

Bepaal voor uzelf of u fysiotherapie nodig denkt te hebben en zo ja, hoeveel behandelingen. U kunt hiervoor een inschatting maken op basis van de zorg die u het afgelopen jaar nodig had en het risico dat u loopt op een aandoening. Sport u of beweegt u intensief dan is er altijd een kans dat u een blessure oploopt en fysiotherapie nodig heeft. Ook als u vaker last hebt van uw spieren of gewrichten zult u mogelijk een beroep moeten doen op de fysiotherapeut. Een ruime dekking is in dat geval raadzaam. Overleg met uw fysiotherapeut.

Sommige polissen beloven veel behandelingen te vergoeden, maar eisen dat er vanaf een bepaald aantal behandelingen een machtiging moet worden aangevraagd. Die machtiging van de zorgverzekeraar heeft u dan nodig om voor verdere vergoeding in aanmerking te komen. Helaas worden deze machtigingen niet vaak verleend, en krijgt u niet meer behandelingen vergoed. Zorg ervoor dat u vóór 1 februari 2019 een nieuwe basisverzekering hebt afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018. Daarmee voorkomt u een boete.

Stapt u voor uw aanvullende verzekering over naar een andere verzekeraar, dan moet u wellicht een verklaring (medische verklaring of gezondheidsverklaring) invullen. Houd er rekening mee dat een verzekeraar u (op basis van die verklaring) mag weigeren. Vraag daarom de nieuwe aanvullende verzekering ruim vóór 1 januari aan.

Bron: www.defysiotherapeut.com

Basispremie(s) van de vier grootste zorgverzekeraars in 2020

Ontwerp & realisatie: Refreshed

Foto's door: Studio Monde