Vermoeidheid na (langdurig) ziekte en/of overbelasting?

Veel mensen die last hebben van pijn, hebben ook vaak last van vermoeidheid. Ook mensen met kanker ervaren zowel tijdens als na de behandeling vaak vermoeidheidsklachten.

Vroeger werd er weinig aandacht geschonken aan de vermoeidheidsklachten. Je moest het er maar mee doen. De laatste jaren is er veel meer aandacht voor vermoeidheidsklachten. Ook is er meer bekend hoe je deze klachten het beste kunt behandelen.

Vermoeidheid kan op allerlei manieren ontstaan. Overbelasting is de belangrijkste oorzaak. Je verbruikt zo meer energie dan je eigenlijk hebt. En dat gaat vaak onbewust. In het begin kan dat geen kwaad.  Bij langdurige overbelasting put je je lichaam uit. Zelfs als je lichaam signalen gaat geven dat het niet meer kan, dan blijf je toch doorgaan. Je voelt dan niet meer dat je lichaam je signalen doorgeeft. En dat is heel natuurlijk, want ons lichaam helpt ons zo tijdelijk te overleven. Maar als dit te lang duurt, raakt er nog meer ontregeld in je lichaam. De duur en kwaliteit van je slaap gaan achteruit, net als je conditie. Je stresshormonen kunnen ook steeds minder aan, waardoor je vaker en sneller geprikkeld of zelfs overprikkeld bent.

Om te werken aan het verminderen van je vermoeidheid en het opdoen van meer energie kan Willemijn je helpen. Zij kan goed luisteren, gaat graag met je in gesprek en dan lekker samen aan de slag. In haar regelmatige bijscholingscursussen houdt ze haar inzichten en oefenvormen actueel zodat ze jou het beste maatwerk kan bieden dat je nodig
hebt.

 

Ontwerp & realisatie: Refreshed

Foto's door: Studio Monde